Geld verdienen met erotiek dating op internet

Haal Maximaal
rendement uit jouw erotiekverkeer

Optimaal verdienen aan jouw Nederlands en Vlaams erotiekverkeer met het CashConnect dating affiliate en webmaster programma.

Aanmelden    of lees meer
Hulp nodig? Contact opnemen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden CashConnect:

Door van deze dienst gebruik te maken gaat u akkoord met de hieronder genoemde algemene voorwaarden.

1. Toegang en Registratie:

 • Deelname aan het webmaster programma van CashConnect is gratis. U verklaart dat U 18 jaar of ouder bent voordat U onze websites bezoekt en/of promoot. 
Ons webmaster programma is alleen beschikbaar, en mag alleen gebruikt worden door personen die onder het op hen toepasselijk recht wettelijk bindende overeenkomsten mogen afsluiten.
 • Activeer uw account zo snel mogelijk met de promotor ID die u van ons per e-mail ontvangt. Accounts die langer dan 60 dagen inactief zijn worden door ons verwijderd. 
U ontvangt van ons een bevestiging per e-mail zodra u uw account heeft geactiveerd. Vanaf dat moment bent U promotor van onze websites, en ontvangt U tevens mailings van CashConnect. Deze mailings worden door ons uitsluitend gebruikt om U te informeren over onze diensten.

2. Vergoedingen / Beëindiging:

 • CashConnect bepaalt de betaalwijze en de omvang van het betaalde gedeelte voor individuele bezoekers van de websites in het webmaster programma.
 • CashConnect bepaalt het recht op vergoeding voor promotors binnen het betaalde gedeelte van de websites in het webmaster programma.
 • CashConnect heeft het recht om individuele bezoekers van de websites in het webmaster programma tevens andere websites aan te bieden die ook in het webmaster programma zijn opgenomen.
 • CashConnect geeft een vergoeding aan de promotor per bezoeker per afgesloten (betaald) abonnement, of per minuut die door wordt gebracht op het betaalde gedeelte van alle websites in het webmaster programma.
 • CashConnect geeft geen vergoeding voor promotors van door U reeds aangebrachte promotors.
 • De door U aangebrachte promotors behoren niet tothetzelfde bedrijf of partneronderneming, en zij beheren niet dezelfde website(s) en/of content. Tevens mogen de door U aangebrachte promotors niet uit één en dezelfde persoon bestaan.
 • Payments, het uitbetalingssysteem van Cashmaster BV, wordt gebruikt voor uitbetaling en facturatie van verdiensten. Opgebouwde tegoeden worden door Cashmaster BV op online statistieken gebaseerd. Een overzicht van deze vergoedingen is te vinden op de CashConnect website. Vergoedingen zijn niet eerder geldig dan het moment van plaatsing op de CashConnect website. Wijzigingen van vergoedingen kunnen nimmer aanleiding zijn voor nietig verklaring van deze voorwaarden.
 • U dient zelf zorg te dragen voor het feit dat de door U aan ons verstrekte informatie correct en volledig is. CashConnect is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de uitbetaling wegens onjuistheden of onvolledigverstrekte informatie van Uw kant.
 • U kunt te allen tijde uw deelname aan het CashConnect webmasterprogramma stopzetten. De dan nog openstaande tegoeden zullen worden overgemaakt bij de eerstvolgende maandbetaling door Payments, het uitbetalingssysteem van Cashmaster BV.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en verwerken van de verdiensten, en dient deze dus zelf correct op te geven aan de Belastingdienst, voor zover de afdrachten nog niet zijn gedaan door Cashmaster BV.

3. Gebruik van het Webmasterprogramma:

 • CashConnect stelt voor gebruik op websites promotiemateriaal ter beschikking aan haar promotors. Gebruik van het promotiemateriaal is alleen voorbehouden aan promotors van CashConnect en mag alleen worden gebruikt voor promotie van de websites in het CashConnect webmaster programma.
 • Het is verboden uw account aan te melden daar waar het niet toegestaan is om erotische websites te promoten.
 • Het is verboden uw account te promoten via nieuwsgroepen, e-mail of andere methodes die verwijzen naar spam of andere illegale praktijken.
 • Het is verboden uw account te promoten via programmatuur of websites als virusprogramma’s en/of spyware en autodialersetceteramet een illegaal of misleidend karakter.
 • Het is verboden bezoekers naar uw websites te leiden door in de bronwoorden als kinderporno of woorden met gelijke strekking of uit dezelfde categorie in zichtbare of onzichtbare tekst te gebruiken. CashConnect wenst uitdrukkelijk op geen enkele wijze met kinderporno geassocieerd te worden.
 • Het is verboden de aan U door CashConnect verstrekte promotor ID en wachtwoord die U van Cashconnect hebt ontvangen als promotor van CashConnect door te geven aan derden.
 • Het is verboden uw account te delen met meerdere promotors tegelijk met als eventueel doel een hogere uitbetaling te realiseren.
 • Indien een promotor van CashConnect een ‘site op eigen domein’ (custom) heeft en dit domein voor andere doeleinden wenst te gaan gebruiken, dient dit in overleg met CashConnect te gebeuren. Indien U dit niet doet zal Uw deelname aan het webmasterprogramma van CashConnect zonder waarschuwing vooraf en met onmiddelijke ingang worden beëindigd zonder recht op uitbetaling van eventuele overgebleven tegoeden.

4. Intellectueel Eigendom:

 • Merken, logo's, animaties, foto's, videobeelden, afbeeldingen en teksten die op de CashConnect websites voorkomen, zijn het intellectuele eigendom van CashConnect en mogen niet elders gebruikt, gekopieërd of weergegeven worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van CashConnect.
 • Het is verboden om de webpagina's en diensten van CashConnect, en de softwarecode van elementen waaruit de CashConnectwebpagina’s en diensten zijn opgebouwd, op welke manier dan ook te wijzigen, over te dragen, kopiëren, verspreiden en/of commercieel te gebruiken.

5. Geplaatste Inhoud:

 • CashConnect bepaalt de inhoud van het webmaster programma voor individuele promotors.
 • CashConnect heeft het recht om websites in het webmaster programma toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen.
 • De content/websites die door ons webmaster programma worden aangeboden zijn conform de Nederlandse wetgeving. Deze wetgeving kan echter afwijken van de wetgeving van het land waarin U actief/woonachtig bent. Vanzelfsprekend dient U zorg te dragen voor het feit dat de producten die u promoot niet in strijd te zijn met uw lokale wetgeving.

6. Aansprakelijkheid:

 • CashConnect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor technische problemen zoals downtime en dergelijke.
 • CashConnect wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan haar tarieven, diensten en algemene voorwaarden.
 • Onder geen enkele voorwaarde is CashConnect aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van het webmaster programma van CashConnect.

7. Privacy en Controle van Gebruik:

 • CashConnect gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze administratie en om u te informeren over onze diensten. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. U kunt Uw gegevens op ieder moment opvragen of laten wijzigen.
 • Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude, wordt uw deelname aan het webmaster programma van CashConnectzonder waarschuwing vooraf en met onmiddelijke ingang beëindigd zonder recht op uitbetaling van eventuele overgebleven tegoeden.

8. Wijzigingen:

 • CashConnect heeft het recht om haar diensten, tarieven en algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Deze zijn effectief vanaf het moment dat deze wijzigingen geplaatst zijn op de CashConnect website.

9. Jurisdictie en Toepasbaar Recht:

 • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • In geval van een geschil over de uitleg van een begrip of bepaling van deze algemene voorwaarden, zal Nederlands de taal van uitleg zijn. De rechtbank van Amsterdam wordt beschouwd als bevoegd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging en de gevolgen hiervan.

Effectief per: augustus 2011SexdatingStad is een universele erotische dating website voor mannen, vrouwen en stellen op zoek naar erotisch contact via het internet.

Omdat SexdatingStad zich richt op zowel mannen als vrouwen, homo's, lesbiennes en hetero's is deze website geschikt voor praktisch alle verkeer uit Nederland en Vlaanderen. Daarbij heeft SexdatingStad zich de laatste jaren keer op keer bewezen als één van de best converterende dating website's binnen CashConnect.Laatste nieuws


Responsive XML script en Blog Thema update

Het updaten van je XML sites en Blog Thema (1) is vanaf nu mogelijk door de onderstaande instructies...
22-04-2015


Mobile Friendly Whitelabels

Vanaf vandaag zijn alle whitelabel templates responsive (mobile en tablet friendly). Met het oog op ...
19-04-2015


Belangrijk nieuws omtrent de groeibonus

Beste promotor, Tot onze spijt delen wij mee dat per 1 juni 2014 de groeibonus gaat verdwijnen bi...
07-05-2014